Hướng dẫn cách kết nối Pinterest App (kết nối LinkedIn, Youtube cũng tương tự: Bước 1: Đăng lên mạng xã hội > combo poster (import) > tài khoản pinterest. Bước 2: Đăng nhập Pinterest App: https://developers.pinterest.com/apps/ Bước 3: Thực hiện thiết chèn thông tin. Sử dụng thông tin Pinterest chèn vào Hbot: Chèn thông tin ..

Read more

Hướng dẫn Search Marketing: Bước 1: Truy cập vào công cụ tìm kiếm > So sánh website: Bước 2: So sánh 2 website bạn muốn: Bước 3: Xem thông tin để có chiến lược phù hợp: Hướng dẫn Search địa điểm: Bước 1: Truy cập vào công cụ tìm kiếm > Tìm kiếm địa điểm: ..

Read more